Eyes on Vintage

Thursday, September 20, 2012

Mao Zedong

1930s Mao Zhu De Zhou Enlai Bogu. Photo of Mao Zedong, Zhu De, Zhou Enlai and Bo Gu in northern Shaanxi,  毛泽东、朱德、周恩来、秦邦宪在陕北的合影
Source: wikipedia